För företag, kommuner, organisationer

Berättelser;
gör det obegripliga inspirerande &
det krångliga lättläst.


En berättelse om Nathalies tårtor

Det är Gun Myhr, projektledare på Almi Företagsparter Mitt som presenterar en berättelse från EU-projektet Arena för ungt entreprenörskap.
Projektet avslutades för några år sedan men berättelser användes då som en ny teknik för att lyfta redovisningen av projekt till nivån över staplar, diagram och siffror. Utgångspunkten var att  rådgivarna bara skulle berätta rakt upp och ner från hjärtat om något som berört dem.
Den korta intervjun jag gjorde med Gun Myhr avslutades med att hon sade att berättelserna togs emot med glädje av åhörarna.

Människor har sedan länge berättat om händelser, platser och människor. Berättelser berör, skapar känslor, påverkar och inspirerar.
– Står ditt företag inför lansering av nya projekt eller projektredovisningar?
– Nyanställningar?
– Omorganisationer eller flytt?
– Hur har ni presenterat företagets historia, värdegrunder och framtidsplaner?
– Har ni berättat om hur era produkter, tjänster eller hjälpmedel påverkar kunden och omvärlden?
– Har ni berättat om mötesplatserna som finns där människor från olika kulturer kan mötas?

Det finns mycket att berätta. Berättelser är ett enkelt sätt att göra något inspirerande och lätt att förstå.

Jag kan hjälpa er att hitta berättelserna med hjälp av rätt frågor och intervjuer med dem det berör för att sedan se till att de kommer på film eller print.