Hur företag kan använda sig av reportage

Ett samhällsreportage eller verksamhetsskildring kopplat till företagets tjänster eller produkter gör företaget unikt och attraktivt.


/REPORTAGE/ Eget ansvar vägen till integration

I november förra året öppnade Sala Stadshotell upp för asylboende. I dagsläget bor där barnfamiljer, män och kvinnor från 18 och uppåt, totalt 160 personer. 12 av dem är rekryterade till asylboendets styrelse, som även kallas Vuxenrådet.

Lars Rokkjaer
Lars Rokkjaer

– Flyktingar ses inte som resurser utan som människor vi måste ta hand om. I den delen av integrationsprojektet som jag har hand om ska jag dels ordna med sysselsättning, dels stötta Vuxenrådet. Mitt mål är att bygga upp deras självförtroende så att de vågar och vill ta plats i det offentliga rummet, berättar konsulten Lars Rokkjaer.

 

 


Fristående konsult
Arbetar du med unika arbetsmetoder eller avancerade projekt är det perfekt att konkretisera det i ett klassiskt reportage där intervjuer och fakta varvas i en journalistiskt berättande text. Det gör det lättare för potentiella kunder och samarbetspartners att enkelt förstå nyttan med ditt sätt att arbeta.

Bakom kulisserna
Vad händer hos er? Det kan vara förberedelser inför en lansering, projekt, ombyggnation, flytt eller implementering av system och maskiner som kan vara av vikt för leverantörer, övriga medarbetare, finansiärer och potentiella kunder. Kortare reportage väcker nyfikenhet och är ett enkelt sätt att både öka trafiken till hemsida och publicera i social media. Företaget blir även mer personligt vilket stärker varumärket.

Intern kommunikation
Är det ett större företag eller organisation kan det ibland upplevas som att avdelningarna är vitt skilda åt. Ett reportage skapar en Vi-känsla och ökar både förståelsen för varandra och medarbetarnas kunskaper om företaget när de får reda på vad som händer utanför den egna avdelningen. Speciellt om företaget eller organisationen finns representerade på andra platser och länder än huvudkontoret.

Behov av nya medarbetare
Stick ut i mängden med ett arbetsplatsreportage inför en rekrytering. Låt de som söker tjänsten träffa medarbetarna, bli bekanta med arbetsuppgifter och få värdefull fakta om företagets värdegrunder, historia och framtidsplaner. Allt detta går att säga med ett reportage.