ETT BERÄTTANDE FÖRETAG – SKAPELSEBERÄTTELSEN 

Vad var det som gjorde att du …  Den frågan plockar fram ”Skapelseberättelsen”. Och den berättelsen är viktig. Dels ges åhörarna eller läsaren en chans att dras med i ditt och/eller företagets patos. Dels väcker en berättelse nyfikenhet. På köpet tillkommer en ypperlig möjlighet att få fram sin expertis och bakgrund på ett inspirerande sätt.